logo ArcelorMittal

Historia

H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształceń własnościowych byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Suwałkach.

 

Państwowy Ośrodek Maszynowy został powołany do życia w 1952 roku w ramach sieci zakładów Technicznej Obsługi Rolnictwa wyspecjalizowanych w remontach maszyn i urządzeń. W czasie funkcjonowania POM następowały zmiany profilu jego działalności. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rozwinięta została działalność związana z produkcją konstrukcji stalowych na potrzeby budownictwa, rolnictwa oraz przemysłu.

 

W 1989 roku Zakład wyspecjalizowany w produkcji konstrukcji stalowych został włączony w struktury Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice co stworzyło możliwości techniczno-organizacyjne rozwoju firmy. Z dniem przekształcenia się Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Spółkę Akcyjną nastąpiła zmiana nazwy POM na H.K. S.A. Zakład Ośrodek Maszynowy w Suwałkach.

 

W roku 1994 na bazie majątku Zakładu Ośrodka Maszynowego w Suwałkach utworzona została Spółka kapitałowa H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem 100% udziałów była Huta Katowice S.A.. Kolejne przekształcenia własnościowe skutkowały zmianą właścicieli  udziałów. W kolejnych  latach właścicielami 100% udziałów były spółki: „Polskie Huty Stali” S.A., „ISPAT POLSKA STAL” S.A.,  „Mittal Steel Poland” S.A.

 

 Od roku 2008  i obecnie właścicielem 100% udziałów spółki jest ArcelorMittal Distribution Solutions S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Adres siedziby spółki:

H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
ul. Stalowa 1 40-610 Katowice

REGON 790151508
NIP 844-001-28-79
KRS 0000103609, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 PLN
Zakład Produkcyjny

Kuków Folwark 6a
16-402 Suwałki
Tel. 87 56632 62(62)
Fax 87 566 29 82
email : biuro.hkpom@su.home.pl

Nasze realizacje

Copyright © 2016 | All Rights Reserved by